Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Petráň, Josef

Title Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989)
Published Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015

Copies

Description 1 online resource (1132 pages)
Contents Obálka; Obsah; O čem je tato rozprava; Několik příběhů těch, co aktivně prožívali únor 1948; Revoluční mládí; Pragmatici; Vytrvalý bolševik -- elitář; Komunistický experiment na fakultě; Epilog „národní revoluce"; Kádrové posily; Studium a studenti; Nereformované studium. Tak zvané studijní prověrky; Zaměření a úroveň disertací; Reformované studium; Kombinace studovaných oborů ; Exemplárně potrestaní mladí „trockisté"; Dálkaři -- sociální skladba studentů -- jejich chování a smýšlení v padesátých letech; Zápolení s ideologickou doktrínou -- sovětskou cestou (1950-1961)
Rozdělení fakulty -- potíže s indoktrinacíExkurs: Diskuse o Stalinově geniálním přínosu jazykovědě; Příběhy Jana Mukařovského a Bohuslava Havránka -- vědeckých ikon režimu; Vznik Československé akademie věd a fakulta; Živelná destalinizace -- revizionismus a následná opětná stabilizace komunistické moci (1956-1961); Generační výměna (1958-1962); Tak zvaná zlatá šedesátá; Opožděný nástup liberalizace na fakultě; Oživené studentské hnutí; Rány, jež utrpěli studenti na Strahově, dopadly na celou republiku ... ; Exkurs: O hledání identity a hodnot náhradou za ztracené iluze
Společenští vědci zvažují prostorHistorikové o naší živé a mrtvé minulosti v reflexi společnosti; Generační sebereflexe; Ovzduší pražského jara 1968; Fakulta se reformuje pod sílícím vlivem studentů; Reformy systému studia; Problémy s rehabilitacemi; Snaha udržet jednotný postoj v obraně reforem; Normalizace; Zkouška charakterů; Fakulta během konsolidace; Znormalizovaná fakulta ; Katedry a ústavy ; Program studia a jeho skutečná náplň; Studenti; Přijímání, počty a složení posluchačů; Disciplinace a kontrola; Svazáci; Studijní skupiny a vojenská příprava
Byrokratický formalismus překrývající prázdnotuČlenství v KSČ jako podmínka kariérního postupu; Od polojasna k ústretům (1986-1989); „Přestavbové" změny; Kulturní a občanské aktivity mladé generace v hledáčku Státní bezpečnosti; Individuální a kolektivní rebelské projevy studentů; Propojování nezávislých aktivit „volné mládeže" a svazáků; 17. listopad 1989 a sametová revoluce; Nejprve o rozkladu sovětského bloku a politické situaci; Příprava a výsledek manifestace -- Vezmi si s sebou květinu; Čas pravdy a rozhodnosti; Od pondělí vyhlásíme stávku. Šiřte to dál
Dialog znamenal konec vedoucí úlohy jedné stranyNové vykročení ... ; Občanské fórum; Obnovení akademických svobod v životě fakulty. Znovu rehabilitace; Změna skladby fakulty a výuky; Závěrem; Summary; Přílohy; Seznam zkratek; Seznam literatury, pramenných edic a tištěných pramenů literární povahy; Seznam vyobrazení v textu; Seznam příloh; Rejstřík
Notes Print version record
Subject Univerzita Karlova -- History
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Education, Higher -- Political aspects -- Czechoslovakia -- History -- 20th century
College students -- Political activity -- Czech Republic -- Prague
College students -- Political activity
Education, Higher -- Political aspects
Czech Republic -- Prague
Czechoslovakia
Genre/Form History
Form Electronic book
ISBN 9788024630137
8024630133