Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Sekyrková, Milada

Title Univerzita jako úřad?
Published [Place of publication not identified] : Charles University in Prague, Karolinum Press : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2020

Copies

Description 1 online resource
Contents Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. část -- Práce s literaturou a archivními prameny -- Literatura -- Archivní prameny -- Vývoj pražské univerzity 1750-1950 v kontextu monarchie a československého státu -- Pražská univerzita do roku 1882 -- Postavení pražské univerzity mezi ostatními univerzitami v monarchii -- Pražské univerzity po roce 1882 -- Shrnutí novověkého vývoje pražské univerzity -- Administrativa pražské univerzity do poloviny 18. století -- Kancelář univerzity od poloviny 18. století -- Kancelářský personál -- Obsah dobové úřední agendy univerzitní kanceláře
Pracovní podmínky a rozsah práce kancelistů -- Vývoj po roce 1918 -- naznačení trendů a možností výzkumu -- Úřední písemnosti na univerzitě -- Obecné znaky a charakteristika -- Listiny -- Úřední knihy -- Aktový materiál -- Věčný život písemností aneb dějiny univerzitního archivu a jeho vazby na rektorát a fakulty -- 2. část -- Úvodní poznámka -- Č. 1 Priesterlichův inventář univerzitních listin, 1754-1755 -- Č. 2 Žádost akademického senátu guberniu z 10. 6. 1846 o zvýšení počtu kancelářských sil -- Č. 3 Instrukce pro kvesturu a kancelář české Karlo-Ferdinandovy univerzity po roce 1882 -- Závěr
Seznam pramenů a literatury -- Literatura -- Seznam zkratek -- Seznam obrázků -- Shrnutí -- Summary -- Jmenný rejstřík
Notes Vendor-supplied metadata
Subject Univerzita Karlova -- Administration -- History
Univerzita Karlova
Management
Genre/Form History
Form Electronic book
ISBN 9788024644288
8024644282