Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Benešová, Michala, author

Title Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií / Michala Benesová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová
Published [Prague, Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014
©2014

Copies

Description 1 online resource (300 pages)
Contents OBSAH / SPIS TREŚCI; PROMĚNY POLONISTIKY Tradice a výzvy polonistických studií; ÚVOD -- První přednáška o polské literatuře Jacek Baluch; 1. TRADICE A PERSPEKTIVY PRAŽSKÉ POLONISTIKY; Profesor Marian Szyjkowski oczami historyka. (Z rozważań nad przyszłą biografią twórcy czeskiej polonistyki uniwersyteckiej) Roman Baron; Marian Szyjkowski a "jeho" dějiny polské literatury Michala Benešová; Na okraj osobního fondu prof. Karla Krejčího (1904-1979) Miloš Sládek; Otakar Bartoš v zajetí své doby. Teorie grotesknosti a tvorba Witolda Gombrowicze, Bruna Schulze a Sławomira Mrożka Lucie Zakopalová
Jan Petr jako autor polonik v lužickosrbských časopisech "Rozhlad" a "Lětopis" Petr Kaleta2. SOUČASNÉ SMĚRY LITERÁRNĚVĚDNÉ POLONISTIKY; Dlaczego brak nowej, pełnej, czeskiej, syntezydziejów literatury polskiej? Krystyna Kardyni-Pelikánová; Pożytki z porównawczej lektury Joanna Goszczyńska; O współczesnych problemach humanistyki polskiej i czeskiej. Od filologii narodowej do komparatystyki Bogusław Bakuła; Ke kritické recepci Czesława Miłosze v české literární kultuře Vladimír Novotný; Polské podněty k výzkumu literární kultury v Čechách po roce 1945 Petr Poslední
Twarze Juliana Tuwima Renata Putzlacher-BuchtováPolskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka Aleksandra Pająk; Pensja dla polskich i czeskich dziewcząt w XIX-wiecznej Pradze. Niezrealizowany (ale nie nieudany) projekt Honoraty z Wiśniowskich Zapovej Zofia Tarajło-Lipowska; 3. SOUČASNÉ SMĚRY JAZYKOVĚDNÉ POLONISTIKY; Polska -- Czechy przez pryzmat języka Bogdan Walczak; Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych Mieczysław Balowski; Onomastyka w perspektywie kontaktów naukowych polsko-czeskich Ewa Wolnicz-Pawłowska
Znane i mniej znane fakty z polskiej i czeskiej lingwopolonistyki. Świadectwo dawnych czasów, ale przede wszystkim zapowiedź przyszłości Jiří MarvanO stałych znaczeniowo regionalizmach leksykalnych (na podstawie dzieł leksykograficznych) Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk; Leksyka religijna w języku polskim -- duchowieństwo w polszczyźnie XVI wieku Jolanta Migdał; Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego Jiří Muryc; Czy rodzaj żeński może być używany w funkcji generycznej? Danuta Rytel-Schwarz
O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach Ivana DobrotováCzy naprawdę się rozumiemy? O problemach, uproszczeniach i stratach w przekładzie (na podstawie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp) Elżbieta Kaczmarska; O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością Wojciech Hofmański; Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ić//-yć oraz -eć) Wiesław Tomasz Stefańczyk; Adjektívne kompozitá v slovenčine a poľštine Marta Vojteková
Summary Kolektivní monografie Promeny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií pripomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v ceských zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzite, pozdeji i v rade dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední dobe jsme pritom svedky prechodu od tradicního modelu filologických studií ke studiím areálovým (napr. stredoevropská studia). Co tato zmena muže prinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se prístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Cesku, a
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed June 20, 2015)
Subject Polish language -- History
Polonists -- Czech Republic
Polish language -- Study and teaching.
FOREIGN LANGUAGE STUDY -- Miscellaneous.
Polish language.
Polish language -- Study and teaching.
Polonists.
Czech Republic.
Genre/Form History.
Form Electronic book
Author Dybalska, Renata Rusin, author
Zakopalová, Lucie, author
ISBN 9788024627762
8024627760