Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Tomášek, Michal, author.

Title Právní systémy Dálného východu. II / Michal Tomášek
Published [Prague] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2019
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource : illustrations (some color)
Summary Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na řadu otázek, včetně dalšího směřování dálněvýchodního práva. Vyjevuje i nosné téma obou dílů, totiž do jaké míry přežívá při výkladu nového práva tradiční právní myšlení a zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého ze zahraničí. Stejně jako první díl osloví kniha nejen odborníky, ale i širší čtenářskou obec. Výklad je dokumentován bohatým obrazovým doprovodem
Bibliography Includes bibliographical references and indexes
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed April 12, 2019)
Subject Comparative law.
Law -- East Asia
Law -- Mongolia.
Law -- Vietnam.
Comparative law.
LAW -- Administrative Law & Regulatory Practice.
Law.
East Asia.
Mongolia.
Vietnam.
Form Electronic book
ISBN 8024639203
9788024639208