Limit search to available items
Record 4 of 15
Previous Record Next Record
Book Cover
E-book
Author Chottová-Dvořáková, Magdalena, 1971- author

Title Fyziologie krve a základy imunity / Magdaléna Chottová Dvořáková a Eliška Mistrová
Edition Vydání první
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018

Copies

Description 1 online resource : illustrations
Series Učební texty Univerzity Karlovy
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
Contents Předmluva -- Úvod -- 1. Funkce a vlastnosti krve (M. Chottová Dvořáková) -- 1.1 Funkce krve -- 1.2 Objem krve -- 1.3 Hematokrit -- 1.4 Viskozita krve -- 1.5 Rychlost sedimentace erytrocytů -- 2. Krevní plazma (M. Chottová Dvořáková) -- 2.1 Anorganické složky plazmy -- 2.2 Organické složky plazmy -- 2.2.1 Plazmatické bílkoviny -- 2.2.2 Nebílkovinný dusík -- 2.2.3 Glukóza -- 2.2.4 Lipidy -- 3. Červené krvinky (M. Chottová Dvořáková) -- 3.1 Struktura a počet červených krvinek -- 3.2 Metabolismus červených krvinek -- 3.3 Tvorba červených krvinek -- 3.4 Zánik červených krvinek -- 3.5 Funkce červených krvinek -- 4. Krevní destičky (M. Chottová Dvořáková) -- 4.1 Struktura a počet krevních destiček -- 4.2 Tvorba krevních destiček -- 4.3 Funkce krevních destiček -- 5. Bílé krvinky (M. Chottová Dvořáková, E. Mistrová) -- 5.1 Struktura a počet bílých krvinek -- 5.2 Tvorba bílých krvinek -- 5.3 Funkce bílých krvinek -- 5.3.1 Neutrofilní granulocyty -- 5.3.2 Eozinofilní granulocyty -- 5.3.3 Bazofilní granulocyty -- 5.3.4 Lymfocyty -- 5.3.5 Monocyty -- 6. Další buňky (M. Chottová Dvořáková, E. Mistrová) -- 6.1 Žírné buňky -- 6.2 Endotelové buňky -- 6.2.1 Struktura endotelových buněk -- 6.2.2 Funkce endotelových buněk -- 7. Krevní skupiny (M. Chottová Dvořáková) -- 7.1 antigeny krevních skupin -- 7.2 Skupinové systémy erytrocytů -- 7.2.1 Systém AB0 -- 7.2.2 Systém Rh -- 7.2.3 Další skupinové systémy -- 7.3 Antigeny ostatních krevních elementů -- 7.4 Krevní transfuze -- 7.4.1 Stanovení krevních skupin -- 7.4.2 Screening nepravidelných antierytrocytových protilátek -- 7.4.3 Test kompatibility -- 7.4.4 Provedení vlastní transfuze -- 8. Hemostáza (M. Chottová Dvořáková) -- 8.1 Plazmatické faktory -- 8.1.1 Koagulační faktory -- 8.1.2 Přirozené inhibitory krevního srážení -- 8.1.3 Fibrinolytické faktory -- 8.2 Fáze hemostázy -- 8.2.1 Vazokonstrikce -- 8.2.2 Tvorba primární destičkové zátky -- 8.2.3 Hemokoagulace -- 8.2.4 Odstranění nepotřebného trombu -- 8.3 Procesy bránící vzniku či propagaci koagula -- 9. Slezina (E. Mistrová, M. Chottová Dvořáková) -- 10. Lymfatický systém (E. Mistrová) -- 10.1 Lymfatická uzlina -- 10.2 Další lymfatické orgány -- 11. Fyziologie imunitního systému (E. Mistrová) -- 11.1 Nespecifická a specifická imunita -- 11.2 Imunokompetentní buňky -- 11.2.1 Fagocytóza -- 11.2.2 Opsonizace -- 11.3 Molekuly imunitního systému -- 11.3.1 Cytokiny -- 11.3.2 Komplement -- 11.3.3 Protilátky -- 11.4 Aktivní a pasivní imunizace -- 11.5 Primární a sekundární imunitní odpověď -- Použitá literatura -- Souhrn nejdůležitějších laboratorních hodnot -- Seznam zkratek
Summary "Učebnice Fyziologie krve a základy imunity je určena studentům lékařských fakult. Obsahuje základní informace o fyziologii krve (popisuje vznik, funkci a zánik jednotlivých složek krve) a imunitním systému (vysvětluje základní principy imunitních dějů). Do textu jsou vloženy pasáže tištěné petitem, které detailněji vysvětlují konkrétní jev či spojitost fyziologických procesů s procesy patologickými - pomáhají tyto jevy lépe pochopit a zároveň pocítit význam fyziologie pro klinické obory."-- Provided by publisher
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed November 16, 2023)
Subject Blood.
Human physiology.
Immunology.
Immunohematology.
blood (animal material)
Blood
Human physiology
Immunohematology
Immunology
Genre/Form Textbooks
Textbooks.
Form Electronic book
Author Mistrová, Eliška, 1971- author
ISBN 9788024638645
8024638649