Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Kettnerová, Václava, author

Title Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku / Václava Kettnerová
Published Prague [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2015
©2015

Copies

Description 1 online resource (280 pages) : illustrations, tables
Contents Obsah; Úvod; 1 Popis lexikálně-sémantických konverzí v zahraniční jazykovědě; 1.1 Syntaktický přístup; 1.2 Lexikální prístup; 1.3 Přístup založený na pravidlech korespondence doplnení sloves a povrchových syntaktických pozic; 1.4 Konstrukční přístup; 1.5 Lexikálně-sémantické konverze v lexikálních zdrojích; 1.5.1 FrameNet; 1.5.2 PropBank; 1.5.3 VerbNet; 1.5.4 Explanatory Combinatorial Dictionary; 2 Popis lexikálně-sémantických konverzí v české jazykovědě; 2.1 Lexikálně-sémantické konverze jako prostředek hierarchizace větné struktury; 2.2 Typologické řazení lexikálně-sémantických konverzí
2.3 Situace a její perspektivizace2.4 Lexikálně-sémantické konverze ve vztahu k významu a obsahu; 3 Valenční teorie ve funkčním generativním popisu; 3.1 Základní charakteristika funkčního generativního popisu; 3.2 Valence ve funkčním generativním popisu; 3.3 Změny ve valenčním rámci sloves ve funkčním generativním popisu; 4 Alternace v češtině; 4.1 Lexikalizované alternace; 4.1.1 Lexikálne-sémantická konverze; 4.1.2 Dvojí strukturní realizace situačního participantu; 4.1.3 Strukturní rozpad situačního participantu; 4.1.4 Hypotéza tzv. alternace Adresátu a volného doplnění směru Kam?
4.2 Gramatikalizované alternace4.2.1 Gramatická konverze; 4.2.2 Kombinace diatezí a lexikalizovaných alternací; 4.2.3 Reciprocita; 4.2.4 Kombinace reciprocity a diatezí; 4.2.5 Kombinace reciprocity a lexikalizovaných alternací; 5 Lokativní konverze; 5.1 Sémantické rysy lokativní konverze; 5.1.1 Sémantické třídy sloves souvýskytu; 5.1.2 Sémantická charakteristika situačních participantů; 5.1.3 Význam syntaktických konstrukcí; 5.1.4 Holistická interpretace situačních participantů; 5.2 Lexikálně-sémantická reprezentace lokativní konverze; 5.2.1 Sémantické role
5.2.2 Lexikálně-konceptuální struktury5.2.3 Lexikálně-konceptuální struktury sloves souvýskytu; 5.3 Valence sloves souvýskytu; 5.3.1 Slovesa vytvoření souvýskytu ("vztah uvnitř"); 5.3.2 Slovesa vytvoření souvýskytu ("vztah na povrchu"); 5.3.3 Slovesa zrušení souvýskytu ("vztah uvnitř"); 5.3.4 Slovesa "zrušení souvýskytu" ("vztah na povrchu"); 5.4 Reprezentace změn ve valenční struktuře sloves souvýskytu; 5.4.1 Derivace lokativní konverze; 5.4.2 Pravidla korespondence situačních participantů a valenčních doplnění; 6 Konverze Nositel děje-Místo; 6.1 Sémantické rysy konverze Nositel děje-Místo
6.1.1 Sémantické třídy sloves6.1.2 Sémantická charakteristika situačních participantů; 6.1.3 Význam syntaktických konstrukcí; 6.1.4 Holistická interpretace situačního participantu Místo; 6.1.5 Bezpodmětové konstrukce a konstrukce s formálním subjektem to; 6.2 Lexikálně-sémantická reprezentace konverze Nositel děje-Místo; 6.3 Valence sloves; 6,4 Pravidla korespondence situačních participantů a valenčních doplnění; Závěr; Summary; Seznam literatury; Přílohy; 1 Datová komponenta lexikonu; 2 Pravidlová komponenta lexikonu; 2.A Pravidla pro diateze; 2.B Pravidla pro reciprocitu
Summary Vetné konstrukce typu Naložit seno na vuz - Naložit vuz senem predstavují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovine 60. let stežejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších zmen ve valencní strukture ceských sloves, a je tak cenným príspevkem k analýze techto konstrukcí. Vztah mezi probíranými konstrukcemi, oznacený zde jako vztah lexikálne-sémantické konverze, je charakterizován jak po stránce syntaktické, tak sémantické a je bohate exemplifikován korpusovým materiálem. Výsledky analýzy jsou promítnuty do slovníkových hesel sloves a do explicitní
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed May 12, 2015)
Print version record
Subject Czech language -- Verb phrase
Czech language -- Dependency grammar
Dependency grammar -- Data processing
FOREIGN LANGUAGE STUDY -- Miscellaneous.
Czech language -- Verb phrase.
Form Electronic book
ISBN 9788024628264
8024628260