Limit search to available items
Nearby Subjects are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Year Entries
Czech language -- Study and teaching -- Foreign speakers   5
Czech language -- Study and teaching -- Russian speakers. : Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí / Hana Gladkova a kol  2016 1
Czech language -- Style   4
Czech language -- Syllabication : Slabika a její hranice v češtině  2022 1
Czech language -- Syntax   8
Czech language -- Terms and phrases   2
Czech language -- Terms and phrases -- Russian : Ruština učitele ruštiny : jak správně vést hodinu ruštiny v ruštině / Lenka Rozboudová, Jakub Konečný  2020 1
Czech language -- Textbooks   4
Czech language -- Textbooks for foreign speakers : Basic Czech III  2021 1
Czech language -- Textbooks for foreign speakers -- English : Basic Czech II / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička  2020 1
Czech language -- To 1500. : Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií  2015 1
Czech language -- To 1500 -- Declension : Popis staročeské apelativní deklinace : (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) / Pavlína Synková  2017 1
Czech language -- To 1500 -- Noun : Popis staročeské apelativní deklinace : (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) / Pavlína Synková  2017 1
Czech language -- To 1500 -- Possessives : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Pronoun : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Syntax : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Word order : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- Translating into English.   2
Czech language -- Translating into Russian. : Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu = Equivalence of proper nouns in Russian and Czech : proper nouns in translation / Stanislava Špačková  2017 1
Czech language -- Variation   4
Czech language -- Verb : Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny / Klára Osolsobě  2011 1
Czech language -- Verb phrase : Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku / Václava Kettnerová  2015 1
Czech language -- Versification   4
Czech language -- Word formation   4
Czech language -- Word order : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- Written Czech. : Jazyky v komunikaci neslyšících : český znakový jazyk a čeština / Alena Macurová, Radka Zbořilova a kol  2018 1
 

Czech letter writing -- See Letter writing, Czech


  1
Czech letters   2
Czech letters -- History and criticism   2
Linguistic analysis (Linguistics) -- Dictionaries -- Czech : Gramatické rozbory češtiny  2019 1
  Czech literature -- 7 Related Subjects   7
Czech literature   29
Czech literature -- 18th century   2
Czech literature -- 18th century -- History and criticism   2
Czech literature -- 19th century.   3
Czech literature -- 19th century -- History and criticism   7
Czech literature -- 20th century.   3
Czech literature -- 20th century -- History and criticism   3
Czech literature -- 21st century -- History and criticism : Na okraji kánonu : literárněhistorické úvahy a studie / Dobrava Moldanová  2021 1
Czech literature -- Appreciation : Censorship, indirect translations and non-translation : the (fateful) adventures of Czech literature in 20th-century Portugal / by Jaroslav Spirk  2014 1
Czech literature -- Appreciation -- Portugal : Censorship, indirect translations and non-translation : the (fateful) adventures of Czech literature in 20th-century Portugal / by Jaroslav Spirk  2014 1
Czech literature -- Criticism, Textual -- Textbooks : Komplexní jazykové rozbory : texty pro práci ve výuce s úkoly a klíčem ke cvičením / Milada Hirschová, Radka Holanová, Jana Vlčková, Pavel Sojka  2020 1
Czech literature -- History and criticism   6
Czech literature -- History and criticism -- 20th century : Thomas Mann und Ivan Olbracht : Der Einfluss von Manns Mythoskonzeption auf die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers / Olga Zitová ; aus dem Tschechischen von Lika Giertz  2015 1
Czech literature -- History and criticism -- Periodicals   3
Czech literature -- History and criticism -- Theory, etc : Cesty za smyslem literárního díla / Milan Jankovič ; bibliografie a rejstřik, Irena Kraitlová ; redakce, PhDr. Milada Motlová ; Obálka, Kamila Schüllerová ; grafická úprava, Kristýna Tenkrátová  2005 1
Czech literature -- Illustrations : Dialogické interpretace / Jana Hoffmannova  2015 1
 

Czech literature Old Czech -- See Czech literature To 1500


  1
Czech literature -- Social aspects : Anne's Bohemia : Czech literature and society, 1310-1420 / Alfred Thomas ; foreword by David Wallace  1998 1
Czech literature -- To 1500 -- History and criticism : Anne's Bohemia : Czech literature and society, 1310-1420 / Alfred Thomas ; foreword by David Wallace  1998 1
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next