Limit search to available items
Nearby Subjects are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Year Entries
Czech language -- Lexicography   3
Czech language -- Lexicology   4
Czech language -- Lexicology -- Dictionaries : Language periphery : monocollocable words in English, Italian, German and Czech / František Čermák ; Jan Čermák ; Zora Obstová ; Marie Vachková  2016 1
Czech language -- Metrics and rhythmics   2
Czech language -- Morphology   5
Czech language -- Noun   2
Czech language -- Number : Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině / Pavel Sojka  2020 1
 

Czech language Old Czech -- See Czech language To 1500


  1
Czech language -- Orthography and spelling   2
Czech language -- Orthography and spelling -- History : Linguistic authority, language ideology, and metaphor : the Czech orthography wars / by Neil Bermel  2007 1
Czech language -- Periodicals : Časopis pro moderní filologii (Prague, Czech Republic : 1991)  1991- 1
Czech language -- Phonetics : Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči / Radek Skarnitzl, Pavel Šturm a Jan Volín  2016 1
Czech language -- Phonology   2
Czech language -- Phonology, Comparative -- English   2
Czech language -- Phraseology   3
Czech language -- Phraseology -- Prothesis : Protetické v- v češtině  2017 1
Czech language -- Political aspects   2
Czech language -- Political aspects -- Czech Republic -- Bohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945) : Čeština pod hákovým křížem / Václav Velčovský  2016 1
Czech language -- Pronunciation : Singing in Czech : a guide to Czech lyric diction and vocal repertoire / Timothy Cheek ; [with a foreword by Sir Charles Mackerras]  2015 1
Czech language -- Reform -- History : Linguistic authority, language ideology, and metaphor : the Czech orthography wars / by Neil Bermel  2007 1
Czech language -- Rhetoric : Persuasion in specialised discourses / Olga Dontcheva-Navratilova, Martin Adam, Renata Povolná, Radek Vogel  2020 1
Czech language -- Rhythm   2
Czech language -- Semantics   2
Czech language -- Sentences : Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou / Milada Hirschová  2017 1
Czech language -- Social aspects   2
Czech language -- Spoken Czech.   2
Czech language -- Standardization   2
Czech language -- Study and teaching   5
Czech language -- Study and teaching -- Czech Republic   3
Czech language -- Study and teaching (Elementary) -- Czech Republic : Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ / Eva Hájková  2021 1
Czech language -- Study and teaching -- Foreign speakers   5
Czech language -- Study and teaching -- Russian speakers. : Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí / Hana Gladkova a kol  2016 1
Czech language -- Style   4
Czech language -- Syllabication : Slabika a její hranice v češtině  2022 1
Czech language -- Syntax   8
Czech language -- Terms and phrases   2
Czech language -- Terms and phrases -- Russian : Ruština učitele ruštiny : jak správně vést hodinu ruštiny v ruštině / Lenka Rozboudová, Jakub Konečný  2020 1
Czech language -- Textbooks   4
Czech language -- Textbooks for foreign speakers : Basic Czech III  2021 1
Czech language -- Textbooks for foreign speakers -- English : Basic Czech II / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička  2020 1
Czech language -- To 1500. : Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií  2015 1
Czech language -- To 1500 -- Declension : Popis staročeské apelativní deklinace : (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) / Pavlína Synková  2017 1
Czech language -- To 1500 -- Noun : Popis staročeské apelativní deklinace : (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) / Pavlína Synková  2017 1
Czech language -- To 1500 -- Possessives : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Pronoun : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Syntax : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- To 1500 -- Word order : Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině  2018 1
Czech language -- Translating : Překlad do nemateřského jazyka : fakta, otázky, perspektivy / Tomáš Duběda, David Mraček, Vanda Obdržálková  2018 1
Czech language -- Translating into English.   2
Czech language -- Translating into Russian. : Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu = Equivalence of proper nouns in Russian and Czech : proper nouns in translation / Stanislava Špačková  2017 1
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next