Limit search to available items
Book

Title Kong Lao'er / [Luwan Qu jiao shi jin xiu xue yuan Kong Lao'er bian xie zu bian ; Zhang Leping, Wu Jinglu hui tu]
孔老二/ [卢湾区教师进修学院孔老二编写组编 ; 张乐平,吴儆芦绘图]
Published Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海: 上海人民出版社, 1974

Copies

Location Call no. Vol. Availability
 MELB  892.008301 Z6355/K  AVAILABLE