Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Saicová Římalová, Lucie

Title Když začínáme mluvit ... Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte
Published Prague : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013

Copies

Description 1 online resource (224 pages)
Series Varia ; v. 17
Colecção Vária.
Contents Intro -- Obsah -- 1 Úvod -- 1.1 K základní terminologii -- 1.2 Dosavadní výzkumy osvojování češtiny česky hovořícími dětmi -- 1.3 Interakce a dialog mezi dítětem a jeho okolím -- 1.4 Význam. Osvojování sémantiky -- 1.5 Longitudinální výzkum přirozené komunikace dítěte s blízkýmdospělým -- 1.6 Tzv. jednoslovné období -- 2 Komunikační prostředky dítětev období jednoslovných výpovědí -- 2.1 Případová studie -- 2.1.1 Ukončený 12. měsíc -- 2.1.1.1 Repertoár prostředků -- 2.1.1.1.1 Prostředky nevokální -- 2.1.1.1.2 Prostředky vokální -- 2.1.1.2 Poznámky k pragmatice a sémantice -- 2.1.1.3 Spojování prostředků -- 2.1.2 Ukončený 15. měsíc -- 2.1.2.1 Repertoár prostředků -- 2.1.2.1.1 Prostředky nevokální -- 2.1.2.1.2 Prostředky vokální -- 2.1.2.2 Poznámky k pragmatice a sémantice -- 2.1.2.3 Spojování prostředků -- 2.1.3 Ukončený 18. měsíc -- 2.1.3.1 Repertoár prostředků -- 2.1.3.1.1 Prostředky nevokální -- 2.1.3.1.2 Prostředky vokální -- 2.1.3.2 Poznámky k pragmatice a sémantice -- 2.1.3.3 Spojování prostředků -- 2.2 Závěry kapitoly 2 -- 3 Gramatika raných dětských projevů -- 3.1 Morfologie -- 3.1.1 Odborná literatura o osvojování morfologie -- 3.1.2 Slovo a morfém -- 3.1.3 Slovní druhy -- 3.1.4.1 Sedmnáct měsíců -- 3.1.4.2 Osmnáct měsíců -- 3.1.4.3 Devatenáct měsíců -- 3.2 Syntax -- 3.2.1 Odborná literatura o osvojování syntaxe -- 3.2.2 Vymezení syntaxe -- 3.2.3 Případová studie -- 3.2.3.1 Dvanáct měsíců -- 3.2.3.2 Třináct měsíců -- 3.2.3.3 Čtrnáct měsíců -- 3.2.3.4 Patnáct měsíců -- 3.2.3.5 Šestnáct měsíců -- 3.3 Negace -- 3.3.1 Odborná literatura o negaci a jejím osvojování u česky hovořícíchdětí -- 3.3.2 Vymezení negace a postup analýzy -- 3.3.3 Případová studie -- 3.3.3.1 Prostředky vyjadřující široce pojatou negaci -- 3.3.3.2 Dvanáct měsíců -- 3.3.3.3 Třináct měsíců -- 3.3.3.4 Čtrnáct měsíců -- 3.3.3.5 Patnáct měsíců -- 3.3.3.6 Šestnáct měsíců
3.3.3.7 Sedmnáct měsíců -- 3.3.3.8 Osmnáct měsíců -- 3.3.3.9 Devatenáct měsíců -- 3.4 Závěry kapitoly 3 -- 4 Rané projevy dítěte v širším kontextu:intertextualita -- 4.1 Intertextualita v raných projevech dítěte -- 4.2. Případová studie -- 4.2.1 Dvanáct měsíců -- 4.2.2 Dva roky -- 4.2.3 Tři roky -- 4.3 Závěry kapitoly 4 -- 5 Závěr -- Ediční poznámka -- Literatura -- Rejstřík -- Summary
Bibliography Includes bibliographical references and index
Notes Print version record
Subject Children -- Language.
Czech language -- Acquisition
Language acquisition.
Language Development
Children -- Language
Language acquisition
Form Electronic book
ISBN 9788073086169
8073086166