Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Title Zhongguo Zhong yi yao tu shu qing bao za zhi
Published Beijing : "Zhongguo Zhong yi yao tu shu qing bao za zhi"bian ji bu
Began with Di 37 juan di 2 qi (2013 nian 4 yue)
Online access available from:
Press Reader    15 Oct. 2016 - 15 Feb. 2022
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Prior Title Zhongguo yi xue wen zhai. Zhong yi
Notes Also issued online
Description based on: Di 37 juan di 2 qi (2013 nian 4 yue) ; title from cover
Latest issue consulted: Di 37 juan di 2 qi (2013 nian 4 yue)
Subject Medicine, Chinese Traditional
Information Science
China
Form Electronic journal
Author Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan. Zhong yi yao xin xi yan jiu suo
ISSN 2095-5707
Other Titles Zhongguo Zhongyiyao tushu qingbao zazhi
Chinese journal of library and information science for traditional Chinese medicine