Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Mitchell, W. J. T. (William John Thomas), 1942- author.

Title Teorie obrazu : eseje o verbální a vizuální reprezentaci / W.J.T. Mitchell ; z anglického originálu Picture theory : essays on verbal and visual representation ... přeložili Lucie Chlumská, Andrea Průchová a Ondřej Hanus
Edition První české vydání
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021
©2016

Copies

Description 1 online resource
Series Vizuální kultura
Vizuální kultura.
Contents Předmluva k českému čtenáři -- Poděkování -- Úvod -- I. TEORIE OBRAZU -- 1. Obrat k obrazu -- 2. Metaobrazy -- 3. Za hranicemi srovnání: obraz, text a metoda -- II. TEXTOVÉ OBRAZY -- 4. Viditelný jazyk: Blakeovo umění písma -- 5. Ekfráze a druhost -- 6. Vyprávění, paměť a otroctví -- III. OBRAZOVÉ TEXTY -- 7. Ut pictura theoria: Abstraktní malířství a jazyk -- 8. Slovo, obraz a objekt: nápisy na zdi pro Roberta Morrise -- 9. Fotografická esej: Čtyři případové studie -- IV. OBRAZY A MOC -- 10. Iluze: Hledíce na hledící zvířata -- 11. Realismus, irealismus a ideologie: Po Nelsonu Goodmanovi -- V. OBRAZY A VEŘEJNÁ SFÉRA -- 12. Násilnost umění ve veřejném prostoru: Jednej správně -- 13. Od CNN k JFK -- Závěr -- Doslov k českému vydání -- Obrazová věda: rozhovor s W. J. T. Mitchellem
Summary "Publikace je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále praktických ukázek z každodenního života. Základem Mitchellova přístupu k obrazům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho hlavní argument pro multidisciplinární náhled vychází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění. Kouzlem textů je, že se v nich nenásilně potkávají William Blake, dinosauři z Jurského parku, Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee, Erwin Panofsky a Oliver Stone. Mitchell dochází k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět, a tak činit svět lepším. Kniha je vhodnou vstupní branou do světa obrazů, nástrojem a pomůckou pro lepší pochopení vizuální složky světa, ve kterém žijeme."-- Provided by publisher
Bibliography Includes bibliographical references and indexes
Notes Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed July 28, 2023)
Subject Ut pictura poesis (Aesthetics)
Arts, Modern.
Postmodernism.
Arts -- Philosophy.
Picture interpretation.
ut pictura poesis.
Arts, Modern.
Arts -- Philosophy.
Picture interpretation.
Postmodernism.
Ut pictura poesis (Aesthetics)
Form Electronic book
Author Chlumská, Lucie, translator.
Průchová, Andrea, 1987- translator
Hanus, Ondřej, 1987- translator.
ISBN 9788024652771
8024652773
Other Titles Picture theory. Czech