Limit search to available items
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Num Mark Subjects (1-5 of 5) Year Entries
16 Found
1 Zheng, He, 1371-1435   12
2 Zheng, He, 1371-1435 -- Congresses. : Zheng He xia xi yang lun wen ji. Di yi ji / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui  1985 1
3 Zheng, He, 1371-1435 -- Sources. : Zheng He yan jiu zi liao xuan bian / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui  1985 1
4 Zheng, He, 1371-1435 -- Travel -- Bibliography : Zheng He's Maritime Voyages (1405-1433) and China's Relations with the Indian Ocean World : a Multilingual Bibliography  2014 1
5 Zheng, He, 1371-1435 -- Travel -- Southeast Asia : Cheng Ho and Islam in Southeast Asia  2009 1
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists