Limit search to available items
Book Cover
E-journal

Uniform Title Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi. English
Title Chinese journal of integrated traditional and Western medicine = Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi
Edition English ed
Published Beijing, China : Chinese Association of the Integration of Traditional and Western Medicine, China Academy of Traditional Chinese Medicine, 1995-2002
Vol. 1, no. 1 (Mar. 1995)-v. 8, no. 4 (Dec. 2002)
Online access available from:
Springer Online Journal Archives    01 Jan. 1995 - 31 Dec. 1996
View Resource Record  

Copies

Description Online resource
Later Title Chinese journal of integrative medicine
Notes Title from cover
Subject Medicine
Medicine, Chinese Traditional
SUBJECT China
Form Electronic journal
Author Zhongguo Zhong xi yi jie he yan jiu hui
Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan
ISSN 1006-6497
Other Titles Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi